ТЕПЛООБМІННИКИ PDF 

ТеплообмінникиТеплообмінники - це апарати, які призначені для нагрівання й охолодження рідких і газоподібних середовищ у технологічних процесах харчової, житлової, нафтової, хімічної, нафтохімічної,
газової та багатьох інших галузях промисловості.

Теплові процеси, що відбуваються в теплообмінниках, можуть бути найрізноманітнішими: нагрівання, охолодження, випаровування, кипіння, конденсація, плавлення, затвердіння і більш складні процеси, що включають в себе декілька з перерахованих.
У процесі теплообміну може брати участь кілька теплоносіїв: тепло від одного з них може передаватися кільком і від кількох одному.
Теплообмінники за призначенням розрізняються на: підігрівачі, конденсатори, охолоджувачі, випаровувачі, пароперетворювачі. Теплообмінники розрізняються і за принципом дії: поверхневі і змішувальні. Незалежно від принципу дії теплообмінні апарати, що застосовуються в різних областях техніки, як правило, мають свої специфічні назви. Ці назви визначаються технологічним призначенням та конструктивними особливостями. Однак з теплотехнічної точки зору всі апарати мають одне призначення - передачу тепла від одного теплоносія до іншого або між поверхнею твердого тіла і рухомим теплоносієм. Остання визначає ті загальні положення, які лежать в основі теплового розрахунку теплообмінного апарату.
В якості теплоносіїв в залежності від призначення виробничих процесів можуть застосовуватися найрізноманітніші газоподібні, рідкі та тверді речовини. Фахівці компанії "Комфортхолод" при підборі і монтажі теплообмінників враховують те, що з точки зору технічної та економічної доцільності їх застосування, теплоносії повинні володіти деякими якостями. Мати достатньо велику теплоту пароутворення, щільність і теплоємність, малу в'язкість. За таких характеристик теплоносіїв забезпечується достатня інтенсивність теплообміну і зменшуються їх масові та об'ємні кількості, необхідні для заданого теплового навантаження теплообмінного апарату. Мати необхідну термостійкість і не чинити несприятливого впливу на матеріали апаратури.
Теплоносії повинні бути хімічно стійкими і неагресивними навіть при достатньо тривалій дії високих температур.

Деякі типи теплообмінників

теплообмінник прямого нагріву

 


кожухотрубні теплообмінники

 

затоплені теплообмінники

 

 


паяні одноконтурні теплообмінники


паяних двоконтурні теплообмінники

 

компоненти:

рідкі ресивери
масловіддільник

спеціальні рішення